OM ATT KÖRA DOS-PROGRAM
TILLSAMMANS MED WINDOWS

Med användning av DOSBox0.74

Version date 2021-03-02

Det finns gott om klassiska "video games" och andra dataprogram, som är skrivna för att köras under MSDOS och som därför inte längre kan köras på en dator, konfigurerad med exempelvis Windows7. Vill man kunna göra det krävs en applikation, som kan etablera en fredad DOS-miljö på RAM där programmet kan köras, med sina olika kontroller. Exempelvis variation av färgpaletten. En uppskattad sådan emulator, som funnits sedan 2002, är DOSBox, vars senaste version är 0.74-3 (Läs om den på Wikipedia!)
Jag skall nu beskriva hur DOSBox kan användas för körning av mina C-program, avsedda för demonstration av diverse visuella färgeffekter.

 

Här följer ett exempel på hur installationen går till i fallet Windows7

Antag att du har laddat ner mappen RGBPROG från denna sajt. Du har i så fall dels en program-mapp RGB14 och dels DOSBox0.74-3-win32-installer.exe

Dubbelklicka på filen DOSBox0.74-3-win32-installer.exe
DosBox installeras då under C:\Program(x86)\DosBox-0.74-3

Du lägger upp en mapp i "Lokal disk", dvs volym C på hårddisken. Kalla den DOSPROG
I den mappen kan du sedan stoppa in diverse mappar med DOS-program, du vill kunna köra.
Exempelvis RGB14 och SPEKTRAL (det senare ett program som kan laddas ner från denna sajt).

Gå till skrivbordet. Där bör finnas en ikon för DosBox0.74
Klicka på den! Programmet startar upp i ett kommandofönster.

Vid Z:\> skriver du MOUNT C C:\DOSPROG\ och trycker Enter

Obs. Tecknet \ får du genom AltGr tillsammans med +

Vid Z:\> skriver du C: och trycker Enter

Vid C:\> blinkar det. Skriv dir *.exe och tryck Enter

Du får reda på att DOSPROG innehåller mapparna RGB14 och SPEKTRAL

Vid C:\> skriv nu cd rgb14 Enter
och därefter dir *.exe Enter

Du får en lista på de program som ligger i denna mapp, däribland rgb.exe

Genom att skriva rgb startar du upp färgprogrammet.

Alternativt kan du skriva cd.. Enter
och därefter cd spektral Enter
och dir *.exe Enter

Du får en lista på program i mappen SPEKTRAL och kan välja att köra ett av dem.

De inledande operationerna kan ske automatiskt vid uppstart av DOSBox. Det handlar om att skriva in kommandon i konfigurationsfilen.

Var hittar vi konfigurationsfilen?
Gå till kontrollpanelen --> Utseende & Anpassningar --> Mappalternativ --> Visa dolda filer och mappar och pricka för att de skall visas. Verkställ.

Gå sedan till Användare och din egen mapp där
Bland de filer som listas hittar du AppData och där finns den sökta filen.
AppData/Local/DosBox/dosbox0.74-3.conf

Den går att öppna och redigera med Anteckningar

På slutet av den långa filen finns [autoexec] Där skriver du:
mount c c:dosprog\
c:
cd rgb14
dir *.exe

Spara filen - skriv över den gamla (skall fortfarande sluta med .conf inte .txt!) När du sedan kör DOSBox kommer det automatiskt upp en lista över de program som ligger i RGB14, som jag beskrev det i början.

När du vill gå ur DOSBox skriver du exit och trycker Enter.

 

KOMMENTAR

Vad är poängen med att köra mina färgprogram under DOSBox även om man kunde köra dem under ren MSDOS eller eventuellt XP ? Det finns ett antal användbara finesser i DOSBox.

En är att man kan växla mellan original bildstorlek och expanderad till fullskärm, genom att trycka Alt-Enter. Man kan spara en screenshot i png format, med Ctrl-F5. Och man kan spara video av sin körning, exvis när man successivt varierar färger för att demonstreera en visuell effekt. Det gör man med Ctrl-Alt-F5. Och man kan variera hastigheten hos processen, alltså t.ex. hur snabbt färgen ändras när man håller R nedtryckt. Ctrl-F12. Dessa möjligheter har jag använt mig av i mina videos "Secret of the RGB icon" och "Random walk in colour space".

 

(C) Pehr Sällström, 2021-03-03