Bästa sättet att lära känna hur färgerna samspelar i en bild!

Det pedagogiska programmet RGB

I varje arrangemang av färgfält påverkar färgerna varandra. Det leder till spännande och överraskande effekter, som du kan lära känna och undersöka med hjälp av dataprogrammet RGB.

Datorns bildskärm är det idealiska hjälpmedlet för att experimentera med färg och komma underfund med färgkontraster, mönstereffekter, komplementfäger, balans i färgskalor m.m.

Färgerna kan enkelt och snabbt varieras, så att du kan söka dig fram till visuellt optimala kombinationer.

Programmet är pedagogiskt upplagt som ett antal tablåer, vilka behandlar varsitt tema i färgläran.  Det är lätt att använda – du kommer igång direkt!

Kan köras både på Mac och PC.

Boken ”Färglära på datorn” medföljer programmet. Där beskrivs vad man kan göra i de olika tablåerna, tillsammans med förklaringar till de visade fenomenen.
Boken innehåller ett avslutande kapitel om färgreproduktion samt en orientering om principerna för s.k. kolorimetri.

På köpet får du insikt i hur färgerna åstadkoms på en bildskärm, genom optisk färgblandning. Sådan färgblandning följer andra lagar än det slags färgblandning du kanske har erfarenhet av från arbete med pigmentfärger, akvarell, lasyr och liknande.

 

Specifikationer

Följande moment behandlas

 • Skärmens primärfärger
 • Parvisa blandninga
 • Blanda till en godtycklig nyans
 • Tio övningar i färgmatchning
 • Komplementfärger
 • Svenska flaggan
 • Bakgrundens betydelse
 • Vad är brunt?
 • Färginduktion
 • Spridningseffekt
 • Gränskontrast, gråskalan
 • Brillians
 • Bländande svart
 • Inramning & Boynton-effekten
 • Fler försök med efterbilder
 • Gobelängmysteriet
 • Transparens
 • Färgskalor
 • Färgkretsar
 • Förväxlingsfärger
 • Parvisa blandningar - igen
 • Datorn som kolorimeter
 • CIE-diagrammet
 • Kalibrering
Datorkrav m.m.

Programmet finns på skivan i två versioner, för PC resp. Mac

Vidare finns ett html-dokument som är en förkortad version av boken. Du kan ha det till hands i browsern när programmet körs, som ett alternativ till att ha boken som vägledning när du provar dig fram och bekantar dig med tablåerna.

Det medföljer även en lärarhandledning med förslag till vad som lämpar sig för en första introduktion till färgprogrammet, t.ex. som elevlaboration.

Vidare finns "Liten kurs i färgfysik, med demonstrationer". Där beskrivs några enkla försök som kan göras med färgfilter samt med färgsnurra.

Köp program+bok

 I bokhandeln eller direkt från utgivarnas hemsidor:

Kosmos förlag  respektive  JAM produktion