DEMO-PROGRAM TILL

Färglära på datorn

 

Foto: Csilla Strid

 

På det stora evenemanget See! Colour! i Ytterjärna, 15 maj - 2 oktober 2011, visades bl.a. en mängd färgexperiment i anknytning till Goethes färglära. Ett inslag var ett dataprogram "Färglära på datorn" där man kunde bekanta sig med dataskärmars additiva färgsystem RGB samt göra ett antal försök i vilka man stiftar bekantskap med färgers interaktion.

Det var tillgängligt på 5 uppställningar. Programmet är självinstruerande på valfritt svenska eller engelska.  Det grundade sig på programmet "Färglära på datorn" (som ju finns att köpa tillsammans med bok och som går till såväl PC som MAC).

En serie tablåer beställs fram i tur och ordning, genom tryck på mellanslagstangenten. (Med backsteg kan man gå tillbaks till föregående tablå.) 

Först får man bekanta sig med hur man styr färgen på en figur genom att variera inslaget av R(rött), G(grönt) respektive B(blått).

Därefter får man erfara hur bakgrundsfärgen inverkar på färgen hos en text som "egentligen" är grå.

Därefter studeras jämförande simultankontrast, med två angränsade olikfärgade fält, vardera med en och samma grå kvadrat på.

Efter det följer mönstereffekt (som till vänster i bilden ovan).  En motsvarande bild fanns på friluftsutställningen!

Så följer gråskala, med möjlighet att lägga stegen åtskiljda eller intill varandra.

Därefter efterbilder, med svenska flaggan och även med RGB-kub (som alltså blir CMY som efterbild!) 

Därefter additiva komplementfärger -- två fält som adderade tillsammans är ett vitt fält.

sedan brillianseffekt och till sist

Transparensillusion, med vilken man bl.a. kan imitera subtraktiv färgblandning -- men godtycket blir tydligt.

 

TEKNISKA FAKTA

Tablåerna är gjorda för 1280 x 1024  (i RGB-programmet original var det 640 x 480) och med andra ord skräddarsydda för den använda bildskärmen:  Dell "Ultrasharp" 17 tum.  Nederst på skärmens bildyta reserverades ett område för texter, som gav kort instruktion till varje tablå. Vid startläget kan man välja mellan engelska och svenska.  Dessa texter var separat uppsatta med font Ariel och läsas in som bilder. 

Programmet är självkörande på så sätt att det startar upp automatiskt när strömmen slås på (reglerades med en timer, så att datorerna kördes mellan kl 10 och 18 varje dag). Om en besökare, som provat på att köra programmet, tröttnar och lämnar programmet återgår det efter ett par minuter till startläget.   Som datorer användes HP d530.  Dessas HD konfigurerades med en liten partition för enbart DOS systemfiler samt RGB-programmet. Den sattes som aktiv partition.  Vid autostart skapas en virtuell disk på RAM-minnet till vilken program och alla bilder laddas över -- detta för att bilderna skall sättas upp utan tidsfördröjning när man växlar tablå.  Startproceduren, från det strömmen slås på, tar 20 sekunder.

P.S. Fördelen med detta upplägg är att det enda man kan göra med datorn är att köra färgprogrammet. Man kan bara gå ur med ett specialkommando. Och även om så vore, att någon lyckas ta sig till C:  så finns där inga DOS funktioner med hjälp av vilka man kan ställa till problem. Klåfingriga göre sig icke besvär!  (I värsta fall kanske man genom våldsam knapptryckning kan få programmet att hänga sig, men då går det att återstarta på trettio sekunder, så det är inget större problem. )


ETT EXEMPLAR av programmet inklusive dator och bildskärm finns att hyra. Hörs av till pehr@pscolour.eu  om Du är intresserad, till exempel för utställningsändamål.