Tänkvärdheter - fynd i litteraturen

  • Simone Weil OM SLUMPEN
  • F. G. Asenjo OM ENTUSIASM
  • Italo Calvino OM TINGENS YTA

 


Simone Weil: OM SLUMPEN

Vi skulle gärna vilja att allt som har ett värde vore för evigt. Men allt som har ett värde är frukten av ett sammanträffande, varar medan sammanträffandet äger rum och upphör när det som träffade samman åter går isär. Det är buddhismens grundtanke. (En heraklitisk tanke.) Den för raka vägen till Gud.

Stjärnor och blommande fruktträd. Det fullkomligt varaktiga och det ytterligt bräckliga väcker samma känsla av evighet.

Kostbara tings skörhet är vacker, emedan skörhet är tecken på existens.

Det är outhärdligt att föreställa sig det dyrbaraste i världen utlämnat åt slumpen. Just därför att det är outhärdligt bör man begrunda det. Ty det hör till skapelsens väsen.

Ur Tyngden och nåden, övers. Margit Abenius


Florencio Gonzàles Asenjo: OM ENTUSIASM

Den livligaste personliga existensen är den i vilken alla uppgifter ständigt börjar på nytt, den i vilken jaget har en ökad förmåga att se något ursprungligt i varje handling - en förmåga som är väsentlig för livets fullhet. Man skulle rentav kunna definiera entusiasm som ett tillstånd av besatthet av tingens ursprunglighet.

Ur Variationer på jagets möte med världen. (Uppsatsen som helhet kan i min översättning läsas i tidskriften Dialoger 54/2000. Den ingår i Asenjos fascinerande lilla bok "antiplatitudes", utgiven av institutionen för vetenskapsfilosofi vid universitetet i Valencia, 1976.)


Italo Calvino: OM TINGENS YTA

Endast sedan man lärt känna tingens yta kan man drista sig till att söka det som finns under. Men tingens yta är outtömlig.

Ur Palomar, 1985, s.61