TIPS om programmen inte går att köra på din dator

Programmen är inte Windowsprogram, men brukar gå bra att köra under Windows 3.11/95/98/ME. Däremot går de inte alltid att köra under den nya generationen operativsystem.  Dock brukar det gå bra med XP Service pack 3 och DirectX9.  Windows Vista och Windows 7  motsätter sig dock körning. I sådana fall rekommenderas körning med en DOS-emulator, exempelvis den förträffliga DOSBox0.74, se nedan!!


Orsaken till svårigheten är att filosofin för dessa nya operativsystem är att ett "gästande" program (en s.k. applikation) inte får komma åt att direkt styra hårdvaran -- exempelvis grafikkortets BIOS-funktioner -- utan alla sådana åtgärder måste godkännas och utföras av operativsystemet via särskilda drivrutiner. Det fungerar alltså som en stenhård byråkrati, som visserligen har det vällovliga syftet att inte systemets stabilitet skall äventyras. (Om man nämligen har en massa program öppna samtidigt och vill kunna hoppa obehindrat mellan dem.) För att nostalgiker trots allt skall kunna köra sina gamla DOS-favoriter tillhandahåller XP en virtuell traditionell PC, så att DOS-programmet ifråga kan "tro sig " direktstyra hårdvaran. Möjligheten att använda SuperVGA enligt VESA-standard föreligger dock bara om relevanta drivrutiner för grafikkortet tillhandahållits.

Observera att problemet alltså gäller mjukvaran, icke hårdvaran: De flesta grafikkort har utrustats med BIOS för körning av SVGA palettgrafik enligt VESA-standard. Så man kan utan problem köra färgprogrammen under ett traditionellt DOS operativsystem (se nedan hur det går till).

*

Programmen är alla skrivna i C (Borland Turbo C) med tillägg av grafikbiblioteket SVGACC (version 2.6), som utvecklats av Stephen Balkum och Daniel Sill, Austin, Texas. Se www.zephyrsoftware.com

Varje program börjar med att identifiera processor och grafikkort. Lyckas detta ej kommer det upp ett felmeddelande under några sekunder, varefter processen återvänder till DOS-fönstret och textmode. De flesta grafikkort går att köra i diverse SuperVGA modes, enligt VESA-standard VBE2.0 och i så fall är det inget problem. (VESA = Video and Electronics Standard Association, www.vesa.org, VBE = VESA BIOS Extension.)


Anm. För Microsoft Vista och Windows 7: Troligtvis går RGB-programmen inte att köra. Det kommer ett upp meddelande, exempelvis "This system does not support fullscreen mode".

En välfungerande lösning är då att använda programmet DOSBox0.74, som kan laddas ner gratis från: www.dosbox.com (Win32 installer). Installera det, genom att köra den nedladdade filen.

Kopiera över mappen RGB14 från RGB-programskivan och lägg den därvid direkt i roten, så att den alltså får heta C:\RGB14.

Starta sedan DOSBox. Under prompten, som kommer upp i fönstret, skriver du text så att det står så här:

Z:\> MOUNT C C:\RGB14

Z:\> C:

C:\> RGB

så startar rgb-programmet upp snyggt i ett litet fönster. Du kan därefter få fullskärm genom att trycka Alt+Enter.

När du avslutar programmet kommer du tillbaks till C:\> Genom att skriva DIR *.exe får du en förteckning över de program som finns i mappen RGB. Genom att skriva namnet kan du köra ett av de programmen. Eller, om du laddar ner spektralprogrammet, kan du lägga det i denna mapp och köra även det.

Alternativ kan du köra rgb-programmen genom att använda en DOS-startskiva. Se nedan, hur du tillverkar en sådan.


Start-skiva med DOS

Om du har en dator med diskettstation kan du göra så här: Gå till "Den här datorn", markera diskettstationen och klicka på Arkiv och Formatera. Kryssa för "Skapa startdiskett för MS-DOS". Sätt i en diskett och kör igång. Du får en formaterad diskett som innehåller nödvändiga systemfiler. De fungerar som ett mini-operativsystem, som räcker för vårt ändamål. Till den disketten kopierar du sedan över det program du vill köra tillsammans med tillhörande datafiler. (Exempelvis spekt.exe) Sedan startar du om datorn med disketten sittande i. Du får då upp prompten A:\> (eller motsv.) och det är bara att skriva spekt och trycka Enter. Det kommer med all sannolikhet att fungera bra!

Anm. Förutsättningen är att datorn bootar i första hand från diskettstationen, i andra hand från hårddisken. Det brukar vara så. Om inte, så kan ordningsföljden ändras, det gör man i datorns grundkonfiguration. (Setup-menyerna; Vid start Tryck F2, F10 eller Del eller dylikt.)

Vill du (och vet hur du skall göra) så bygg en virtuell disk i RAM (extended memory). Det kan du göra genom att på disketten ta med DOS-filerna himem.sys och ramdrive.sys samt lägga till ett par motsvarande device-kommandon i config.sys. (Kolla information om dessa rutiner i Help för DOS så får du veta hur man skriver.) Därtill kan du skriva ett litet batch-program som bygger en katalog på denna virtuella disk och kopierar över de program och data, bildfiler etc. som du vill kunna föra över till arbetsminnet snabbt och smidigt. Kom bara ihåg - innan du stänger av datorn - att på diskett kopiera ut de eventuella nya datafiler och bilder du sparat vid körningen av programmen, om du vill behålla dem för att användas vid ett senare tillfälle. Den virtuella disken raderas i samma stund strömförsörjningen upphör.

Har du en lite nyare dator som saknar diskettstation -- ja, då är du värre ute. Fast det går i och för sig att fixa en startbar CD i stället, eller ännu hellre en DOS-startbar USB-sticka, som kan ta över rollen av hårddisk.  I så fall finns det plats för mycket mer programvara!

Kontakta mig för råd, t.ex. om du har svårighet att fixa dig en boot-skiva eller om ditt virusskydd vägrar nedladdning av mina "suspekta" exe-filer. (pehrsrgb@tele2.se)


Anm. För Windows95/98/98SE: Om det trots allt inte går igång, kolla då om din "display" (via någon tillhörande meny) går att konfigurera för körning av DOS-program med VESA.

Ett program som ev. kan uppdatera din grafik till full kompatibilitet med VESA-standard är UniVBE. Du kan ladda ner sista versionen UNIVBE67.EXE gratis från tillverkaren SciTech Software. Du finner programmet här: www.scitechsoft.com/products/ent/free_titles.html

Det är avsett för DOS, så starta om datorn i MSDOS-läge. Därefter startar du UNIVBE67. Det packar då upp sig självt och lägger sig i en katalog benämnd C:\UNIVBE. Gå till denna och kör först UVCONFIG, som tillverkar en konfigurationsfil. Kör sedan UNIVBE, som tillverkar en drivrutin vilken daterar upp datorn till VBE3.0 Sedan kör du VBETEST för att se vad uppdateringen gett för resultat. Eventuellt även UNICENTR för att centrera bilden på skärmen. Så till sist är det dags att prova att köra RGB-programmen och hoppas på att de fungerar nu.

Ett avancerat testprogram för att undersöka vad grafikprocessorn kan klara av är WHATVGA.EXE, som gratis kan laddas ner från Finn Thoegersen (http://home.worldonline.dk/finth/beta.html) som skrivit det och som hållit på i åratal med att testa grafikkort och påvisat att de vanligtvis inte håller allt vad de lovar. Senaste beta-versionen är från 1999, så den är brukbar på nittiotalsdatorer.


Not. Med hänsyn till de problem jag antytt är det nog en god idé att inte slänga sin gamla dator, när man graderar upp sig för att kunna köra avancerad bild-hantering, DVD-filmer, 3D-spel och diverse web-aktiviteter. Det finns många finurliga program och datorspel, avsedda att köras under MSDOS,  skrivna av entusiaster och utlagda på nätet som shareware, som det vore synd att gå miste om!

© Pehr Sällström 03-11-06,  senast reviderad 2011-09-24  Denna sida återfinns under http://home.swipnet.se/pehrs