Bifogad artikel i pdf-format publicerades ursprungligen i Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 44, Stockholm 1984

Skriften ifråga innehåller material från en konferens, för vilken jag var sekreterare och som anordnades av Forskningsrådsnämndens kommitté för långsiktsmotiverad forskning i samarbete med Kungl. Musikaliska akademien.

Vetenskap & Musik

Ställ in önskad storlek med knapparna nedtill, eller genom att minska fönstrets bredd!

(C) Pehr Sällström, 2019-10-06