EGNA ARTIKLAR

 

FÄRGLÄRA se separat lista

 

PARTIKELFYSIK

Automatisk databehandling vid analys av reaktioner i bubbelkammare. NORDSAM 63, Proceedings, del II, sid 261 (1963)

Pion-electron Scattering at 16 GeV/c (tills. med J.Allan och G.Ekspong). II Nuovo Cimento 32, 1144(1964)

Kp elastic Scattering at 3.0 GeV/c (tills. med G.Otter) Il Nuovo Cimento 43, 142 (1966)

The Reaction Kp->KNn in All Three Final Charge States, at 3 GeV/c (tills. med G.Otter och G.Ekspong) Il Nuovo Cimento 49, 348 (1967)

The Reaction Kp->KNn at 3 GeV/c (tills. med G.Blomqvist). Arkiv för fysik 37, 463 (1968)

Collisions between Positive K-mesons and Protons at 3 GeV/c. Doktorsavhandling, Fysiska inst. maj 1968

 

DIVERSE ÄMNEN

Mjukdata i planeringsprocessen. BFR-rapport R74:1980

Att hålla helheten levande för sig. I S.Lindholm (red.): Väven av helheter, SALFO/FRN, nr 38S, Stockholm 1981

Tekniken och våra sinnen - en förstudie. Arkitektursektionen KTH 1982

On the Holistic Character of Physical Concepts - i "An Inventory of Present Thinking about Parts & Wholes", del II, sid 65 FRN 1983

Vetenskap och musik - ett möte mellan kunskapstraditioner. Kgl Mus. Akad. skriftserie nr 44, p. 6-12 FRN 1984

Det omöjligas möjlighet - om Oskar Reutersvärds omöjliga figurer. I "Parts and Wholes", Vol.II, p. 8-11 FRN 1984

Del och helhet i konsten - a propos Hans Hamngrens anamorfoser. I "Parts and Wholes", vol. III, p. 14-19 FRN 1985

Logiska gåtor, i B.Göranzon (red.) "Den inre bilden", Carlssons, Stockholm 1988

Teknik, konst och silhuettklipp, i B.Göranzon (red.) "Den inre bilden", Carlssons, Stockholm 1988

The Possibility of the Impossible; i tidskriften Cybernetics and Human Knowing vol. 1 (1991)

Martin Buber och konstens gåta. (Om Bubers sinnesteori) Efterskrift i M.Buber: Människan och hennes bildkonst, Dualis förlag, Ludvika 1991

The Essence of Dialogue, i Göranzon and Florin (Eds.) Dialogue and Technology: Art and Knowledge, Springer Verlag, Hedieberg 1991

Pixelgrafik. Om principiella begränsningar i digitaliserade bilder, Fysikum, SU, 1992

How Formalized Systems Facilitate Invention, i Gustafsson, Howard, Niklasson (red.) "The Creative Process." Utbildningsdepartementet, Stockholm 1993

Om hörvärdheter, i T.Carlsson (red): Odling för tanken. Stockholm 1993

Är det sant att undantaget bekräftar regeln? i J.G.Sjölin (red.) Konst och Bildning, studier tillägnade Sven Sandström, Carlssons, Stockholm 1994

Goethe och naturvetenskapen, i Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 1995

Martin Buber och tillvarons gåta. Efterskrift till M.Buber: Distans och relation, Dualis 1997

Formal Languages and Artistic Media, i Gustafsson and Gerholm (red.) Art and Technology, IVA, Stockholm 1998

Vad är då en människa?  Efterskrift till M.Buber: Människans väsen, Dualis 2005

Förord till Jonas Aspelins bok: Suveränitetens pris - En kritisk studie av självhjälpslitteratur, Dualis 2008

Introduktion, till H.-G. Gadamer: Konst som spel, symbol och fest. Dualis förlag, Ludvika 2013

 

EDITIONER (inkluderande egna uppsatser)

Göra och veta i miljöutformningen. Rapport från arkitekturpsykologiskt symposium 1980. Formlära, KTH, Stockholm 1981

Parts & Wholes - An Inventory of Present Thinking about Parts and Wholes. SALFO/FRN. Vol I (1983), Vol II (1984), Vol III (1985), Vol IV (1986).

Vetenskap och musik. Kgl Mus. Akad. skriftserie nr 44, (1984)

Ting till synes - design, konst, människa. Carlssons, Stockholm 1985

Mentaliteter - Funderingar kring begreppet mentalitet och möjligheten av en forskning om mentalitet. Åbo Akademi skriftserie Nr 118 (1986)

 

MEDVERKAN I UTSTÄLLNINGSKATALOGER

Inför färgernas verklighet (tills. med Fritz Fuchs och Torger Holtsmark). Utställning vid R.Steinerseminariet, Järna 1980

A propos C, text i katalogen till Björn Lövins utställning "C - kampen om verkligheten", Stockholm 1988

Tidens substans är min otålighet, (a propos Mikael Lundbergs asfaltkub), utställningen Strange Phenomena, Helsinki 1995

En värld av uppfinningar - samtal med konstnären Frédéric Iriarte, i katalogen till utställning i Södertälje konsthall 2001

Konstskapande dialog - Ett konstprojekt hösten/våren 2005/06 av Ulf Wagner och Marius Wahl Gran.

Närhet och distans. I katalog till Nils Olof .Hedenskogs utställning EPIDEM på Gävle konstcentrum 2005

Förord till "Glasfönstren i Ytterjärna Kulturhus". Kosmos förlag 2008

Minnets konst - i Programmet till Dramatens föreställning Om Kärlek, av Lars Norén, troligtvis 2010

Göra och se (To  do and see) i "Creeping in Circles". Joakim Brolin och Nils Hedenskog, Fotografiska museet 2011

Goethes färglära mella konst och vetenskap.  Goethe, diktare och naturforskare.  I "Experiment Colour", Kulturforum Järna 2011

Förord till "Vertigo" - Nils Olof Hedenskog, arbeten 1996-2013. Kulturkossan förlag 2013.

Tankar inför ASYLUM.  Nils Olof Hedenskog och Joakim Brolin: ASYLUM, Iggesund paperboard 2015

 

TIDSKRIFTSARTIKLAR

Naturvetenskapen och människan, På väg mot en ny pedagogik nr 1, 1969

Tomas och Johan - om naturforskning i Goethes anda. På väg mot en ny pedagogik nr 3, 1969

Ann och Susanne. På väg mot en ny pedagogik nr 1, 1970

Goethe och naturvetenskapen, Intermediair nr 18, (1970). [Även publicerad i Balder 18/19 (1980) och Balder 5/6, 1986.]

Miljön som sinneserfarenhet, På väg mot en ny pedagogik nr 2, 1970

Människans seende, På väg mot en ny pedagogik nr 2, 1971

Goethes färglära, ett psykologiskt pionjärarbete? Antropos 18, 402 (1972)

Goethe och Lichtenberg; Antropos nr 4, 1973

Naturvetenskapen och kärnkraftfrågan, Antropos nr 10, 1973 [sedermera publicerad i Balder nr 21 (1981)]

Argumenteringen kring antroposofisk medicin. Antropos nr 1, 1974

Goethe som naturforskare; På väg mot en ny pedagogik nr 2, 1982

Goethe och matematiken; Antropos nr 7, 1983

Martin Bubers dialogik; DIALOGER 1 (1985)

Anteckningar om begreppet 'dialog'; DIALOGER 1 (1985)

Vetenskap och musik; DIALOGER 2, (1986)

Lusten till illusionsmakeri; DIALOGER 3 (1986)

Att jämföra vetenskap och konst, Vår lösen nr 9, 1987

Om artificiell intelligens, DIALOGER 5 (1987)

Datorprograms otillförlitlighet, DIALOGER 5 (1987)

Antropomorfismer, DIALOGER 7/8 (1988)

En kommentar angående den tysta kunskapen och språkets gränser, DIALOGER 9 (1989)

Metaforen "datorn som person", DIALOGER 10 (1989)

Diderot, Goethe och naturvetenskapen DIALOGER 13 (1989)

Gudarnas liv är matematik, DIALOGER 18/19 (1991)

Tekniken och våra sinnen, DIALOGER 20 (1991)

Orkestrering av ljudlandskapet, DIALOGER 20 (1991)

Minnets konst, DIALOGER 24 (1992)

Arvet efter John von Neumann, DIALOGER 42 (1997)

Att hantera risk, slump och komplexitet, DIALOGER 42 (1997)

F.G.Asenjo, en originell tänkare, DIALOGER 54 (2000)

Hälsan tiger still, DIALOGER 58 (2001)

Om Martin Buber och det mellanmänskliga, Balder nr 1, sid 32, 2001

Hans-Georg Gadamer och den gåtfulla hälsan, Balder nr 2, sid 30, 2003

Vem var Goethe?  Tidskiften Balder (specialnummer om Faust) nr 1, sid 49-51, 2015

 

ÖVERSÄTTNINGAR

(från tyska)

Martin Buber: Det mellanmänskliga,   Dualis förlag 1990

Marin Buber: Människan och hennes bildkonst, Dualis förlag 1991

Martin Buber: Dialogens väsen, Dualis förlag  1993

Martin Buber: Distans och relation, Dualis förlag 1997

Martin Buber: Människans väsen, Dulais förlag 2005

Hans-Georg Gadamer: Konst som spel, symbol och fest, Dualis förlag 2013