PUBLIKATIONER OM FÄRG

Övriga publikationer se under Biografiskt

Böcker

Artiklar

 

Uppsatser och forskningsrapporter om färg och färgseende
(USIP = University of Stockholm, Institute for Physics)

 

Anknytande