SNURROR

Färgsnurran har sedan gammalt varit ett hjälpmedel för att studera lagarna för färgblandning. Exempel visas i figurerna ovan och nedan. När snurran roterar tillräckligt snabbt flyter de olikfärgade sektorerna samman till ett runt fält med enhetlig färg, som då är "blandfärgen". Sektorernas storlek erbjuder sig som mått på i vilken proportion respektive färg ingår i blandningen.

Newton demonstrerade att om man gör en snurra med regnbågens färger, som i figuren ovan, så blir blandfärgen vitt. Det är inte helt sant. Vad han menade var att den blir neutral, okulört. Alltså en gråton. (Att det måste bli grått, aldrig vitt, följer rent fysikaliskt av själva blandningsförfarandet. Inser du hur?)

Det behövs inte (som på snurran ovan) sju färger för att blanda till grått. Det räcker faktiskt med tre, i lämpliga proportioner, som i exemplen nedan. Det säger något fundamentalt om vårt färgseende, nämligen att det är vad man kallar "trikromatiskt". Har man fyra eller fler färger finns det flera olika blandningsförhållanden som ger grått.

Det kan till och med räcka med två färger, för så vitt man hittar rätt kulörer. De kallas då komplementfärger - eftersom de blandar sig till grått och alltså i viss mening upphäver varandra. (Komplementfärger i sträng mening är de som adderade ger vitt, men det kan som sagt inte åstadkommas på en snurra.Här handlar det om komplementfärger i en lite vagare mening.)

Tumregeln vid detta slags färgblandning är att rödhet och grönhet tenderar att upphäva varandra, liksom gulhet och blåhet. (Ingen homogent färgad yta är på en och samma gång rödaktig och grönaktig, eller både gulaktig och blåaktig.)

Bygg dig gärna själv en snurra och experimentera! Gör cirkelrunda skivor av färgad kartong och klipp upp dem utefter en radie. Sedan kan de fogas samman på så sätt att man lätt kan variera förhållandet mellan sektorernas storlek (Se figuren!) Ta med vitt och svart också. Genom att blanda en klar orange färg med svart får man ett vackert brunt, exempelvis. Måste ses!

Lägg märke till hur lite av det gulröda som behövs, för att brunt skall uppstå! Pröva också att sätta ihop en vit och en svart skiva. Vilken proportion mellan dem tror du ger ett mellangrått - en färg som rent visuellt har lika mycket vithet som svarthet i sig?

Du kan också leka på datorn med att program som imiterar färgblandning på snurra (fungerar på PC, ej Mac). Såväl färgen på sektorerna som deras vinkel kan varieras. Programmet blir samtidigt en övning i att förstå sig på reglerna för additiv färgblandning, som gäller i detta fall och som är annorlunda än de som gäller när man blandar pigmentfärger. Klicka här för att ladda ner det.

Man kan visa många andra roliga fenomen på snurror också. Till exempel simultankontrast och s.k. Mach-band. Men det får bli en annan historia.

Slutligen: Orsaken till att det aldrig kan bli vitt är att färgsektorerna delar på en och samma belysning; resultatet blir alltså ett medelvärde, snarare än en summa. Svar på den andra frågan är att det räcker med 25% av vitt för att frambringa "mellangrått".

TILLBAKA