FÄRGLÄRA

Färglära är ett tvärvetenskapligt kunskapsfält, som omfattar både humaniora och naturvetenskap. En som tidigt insåg detta var den berömde tyske diktaren Johann Wolfgang von Goethe. Av det skälet är och förblir GOETHES FÄRGLÄRA en utmärkt introduktion på området.

Ett 30 min föredrag med illustrationer, där grunderna av Goethes färglära presenteras, kan du se på  YOUTUBE (Obs! utlagt som fyra separata delar).

TEXTERNA som följer behandlar huvudsakligen färg ur naturvetenskaplig synpunkt. Min ambition är att i lättillgänglig form presentera grunderna av färgfysiken. Vad är egentligen färg? I boken SAMTAL OM FÄRGSEENDETS GÅTA låter jag olika uppfattningar brytas mot varandra.


Additiva komplementfärger med hjälp av polaroid


Texter om färg

 •    Liten kurs i färgfysik (pdf)
 •  

  UTSTÄLLNINGAR är ett givande sätt att bekanta sig med färg.

  Texter om utställningsprojekt

   


  Färglära på datorn

  "Färglära skall man inte bara läsa och studera, den skall göras" - framhöll Goethe. Ett hjälpmedel bland många andra för detta ändamål är en dator med tillhörande bildskärm. Jag har utvecklat några INTERAKTIVA PROGRAM, för PC och Mac.


  Till sist: Är det något du undrar över, när det gäller färg och färgsende, skicka din fråga till info@pehrsallstrom.se Det kan inspirera mig till fortsatta skriverier i detta outtömligt intressanta ämne. 

   

  TILL DIVERSE TEMAN /STARTSIDAN

   

  Tre böcker i färglära

  Ingen har som universalgeniet Johann Wolfgang von Goethe gett oss bilden av färgläran i hela dess rikedom. Färgläran har beröringspunkter med fysik, kemi, biologi, fysiologi, psykologi, konstvetenskap, kulturhistoria och lika många praktiska verksamhetsfält. Genom det tvärvetenskapliga greppet och förankringen i okomplicerade iakttagelser och erfarenheter är Goethes färglära givande läsning för var och en som vill bekanta sig med det gåtfulla fenomenet färg. I boken beskrivs en stor mängd experiment som man med enkla medel kan utföra.

  158 sidor. Kosmos förlag 1996, ISBN 91-86066-41-2

  Finns även på finska: JOHDANTO GOETHEN VÄRIOPPIIN, Helsinki 2009

  GOETHES FÄRGLÄRA är klassikern på området. År 1976 gav Kosmos förlag ut en översättning av stora delar av Goethes skrifter till färgläran, med en utförlig notapparat och vetenskaplig efterskrift av mig. Det hela var en diger lunta på 460 sidor och med ett tillhörande experimaterial, som jag utarbetat tillsammans med konstnären Arne Klingborg. Denna praktutgåva är numera slut på förlaget. Inför behovet av en tredje upplaga valde jag att förverkliga en idé, jag övervägt redan från början, nämligen att skriva en bok där jag populärt berättar om Goethes färglära och kryddar framställningen med citat ur hans skrifter. Resultatet blev ovanstående, inte fullt lika tjocka volym. Genom den kan man ganska snabbt få en orientering om de väsentliga idéerna och resultaten i Goethes storslagna projekt.

  Goethe var en mångsysslare - han är ju främst känd som diktare och som minister i furstendömet Weimar - och publicerade undersökningar och teorier även inom botanik, zoologi, geologi. I boken GOETHE OCH NATURVETENSKAPEN har jag berättat om de sidorna av hans rika personlighet.

   

  Har du någonsin brytt dig om att undersöka din bildskärms färgmöjligheter? På skärmen möter oss en färgvärld med speciella egenskaper. Vi befinner oss i gränslandet mellan ytfärger och lysfärger. I den här boken - om genom de övningar du kan utföra med hjälp av det medföljande datorprogrammet - får du lära känna principerna för additiv färgblandning och stifta bekantskap med en rad visuella fenomen, som efterbilder, simultankontrast, fluorens, mönstereffekter, transparens m.m. Du får öva dig att stämma av färgskalor och bygga en färgkrets och till sist även en inblick i grunderna för s.k. kolorimetri.

  92 sidor + CD. Kosmos förlag 1998, ISBN 91-86066-43-9

  FÄRGLÄRA PÅ DATORN kan tyckas ha föga med Goethes färglära att göra. Egentligen var det i samband med mina undersökningar av färgblindhet som jag kom att fundera över möjligheten att på en elektronisk bildskärm framställa gult som en blandning av rött och grönt på så sätt att blandningsföhållandet lätt kunde varieras och alltså olika gula nyanser visas. Hypotesen var att en person med avvikande färgseende skulle välja en annan inställning än normalseende för elementargult - alltså en gul färg som synes varken rödaktig eller grönaktig. Nå, det visade sig nu inte vara fallet, i någon statistiskt säkerställbart grad. Så jag fick överge den idén. Men jag upptäckte att den metod vi funnit att smidigt variera färgen på ett fält på skärmen gav möjlighet att demonstrera en rad perceptionsfenomen med enastående tydlighet. Jämfört med alla mer eller mindre misslyckade försök att i offset-tryck demonstrera simultankontrast och desslikes i läroböcker är datorbildskärmen helt överlägsen. Alltså fick jag idén att skriva ett pedagogiskt program. För att slippa ha en massa instruktioner och text på skärmen, som skulle distrahera seendet, yrkade jag på att programmet borde beledsagas av en ordentlig handbok, där också en hel del fakta kring teorin för hur färg på dataskärmar åstadkoms och styrs kunde vara på sin plats. Mer om färgprogrammet och filosofin bakom det finner du här.

   

  En psykolog, en fysiker, en arkitekt, en konstnär, en filosof och en färgpedagog träffas ett antal gånger och samtalar om människans färgseende. Diskussionens vågor går höga, för deltagarna representerar skilda ståndpunkter och drar sig inte för att ta upp svåra frågor: Vad är färg? Ser vi färger på samma sätt? Hur upplever en blind färger? Finns färger i mörker? Kan man mäta färger? Vad betyder färgerna för oss? Vad skiljer ett konstnärligt förhållningssätt till färg från ett vetenskapligt? Som läsare dras man in i diskussionen och stimuleras till egna studier och funderingar.

  230 sidor. Utgiven av Kosmos förlag 2001, ISBN 91-81066-50-1

  SAMTAL OM FÄRGSEENDETS GÅTA är en bok som tillkom som en uppföljning till Goethes färglära, avsedd för dem som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet och har lust på lite filosofiska funderingar kring färg. Min ambition var att i lättillgänglig och diskuterande form meddela kunskap i färgfysik - ett område som inte finns populärvetenskaplig litteratur om. Det är faktiskt så att Newton och hans idéer om ljus och färg i ännu högre grad behöver "försvaras" än Goethes idéer. Vidare ville jag berätta om hur intressant det är med företeelsen färgblindhet. Faktum är ju att tre procent av alla män har påfallande annorlunda färgseende än det normala. Nå, detta och många sällsamma resultat från forskningen om färgperception, alltsedan Goethes dagar, får man stifta bekantskap med i denna bok.

  Teman som diskuteras: Skuggfärgerna - en utmaning. Varför är himlen blå? Ljuset och seendet. Är ljuset synligt? Konsten att mäta ljus och färg. Att se tingen i nytt ljus. Newtons teori. Ögat gör ingen spektralanalys. Färgen som föremålsegenskap. Belysning och färgkonstans. Att minnas färger. Om färgreproduktion. Svartvitt som estetisk särkategori. Färgseendet i extrema belysningar. Belysningskvalitet. Att ha onormalt färgseende. Hur vet jag vad du ser? Färg och språk. Det inre ljuset. Olika färgbegrepp. Edwin Lands demonstration. Vad betyder färgerna för oss?


  Övriga publikationer om färg finner du förtecknade här.

   

  ÅTER TILL TEXTER OM FÄRG / STARTSIDAN

  © Pehr Sällström 2003-04-07  (senast reviderad 2022-01-08)