Sinnena ljuger inte

Goethe yttrade en gång: "Sinnena ljuger inte, det är omdömet som bedrar oss". Det är en tilltalande, men också utmanande tanke. När jag funderade på hur hans positiva tilltro till våra sinnen kan motiveras insåg jag att mycket av vad jag under åren 1986-95 skrivit, bl.a. i tidskriften Dialoger, underförstått hade just detta tema. Därför sammanställde jag en essäsamling med den lite provokativa titeln "Sinnena ljuger inte".

Den finns att beställa från förlaget: www.dialoger.se

Boken "Sinnena ljuger inte" innehåller följande essäer:

 • SINNESLIVET
 • Sinnena ljuger inte
 • Tekniken och sinnena
 • Vetenskap och musik
 • Tidens substans är min otålighet
 • Om hörvärdheter
 • Klangvärldens hemligheter
 • ILLUSIONSMAKERIET
 • Illusionism och teknologi
 • Minnets konst
 • Teknik, konst och silhuettklipp
 • Kameran ljuger inte
 • DATORER, SPRÅK OCH MÄNSKLIGT TÄNKANDE
 • Om tänkandets icke-maskinella sida
 • Datorn som person - intelligens och instinkt
 • Antropomorfismer
 • Logiska gåtor
 • Är det sant att undantaget bekräftar regeln?
 • Har språket gränser?

Se även:


Goethe och naturvetenskapen

Goethe och naturvetenskapen handlar om den berömde tyske diktaren Johann Wolfgang von Goethes insatser som naturforskare, vilket är en inte särskilt välkänd sida av han mångsidiga personlighet. Djärvt reser Goethe frågor om naturforskningens kunskapsteori, om sinnesåskådningens, fantasins och intuitionens roll.

(157 sid. Carlssons bokförlag 1993)

Boken finns tyvärr inte längre att få tag i på förlaget. (Däremot finns norsk utgåva, Antropos Forlag AS, Oslo 1998) 

Innehållet är som följer:

 • Goethe - diktare och naturforskare
 • Färgläran och kritiken mot Newtons Opticks
 • Korrespondensen med Lichtenberg
 • Goethe, Diderot och drömmen om encyklopedisk kunskap
 • Goethe och matematiken
 • Tomas och Johan - en pedagogisk erfarenhet
 • Om experimentets roll i naturforskningen
 • Kunskapen om det levande
 • Vetenskap och konst

Inledningen till  "Goethe och naturvetenskapen" kan du läsa HÄR

Numera finns den som e-bok!  Ladda ner HÄR

Se även:

 • P.Sällström: Goethe som naturforskare. På väg mot en ny pedagogik, nr 2, 1982
 • P.Sällström: Goethe och naturvetenskapen. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1995, sid 132-142

Tecken att tänka med

När räcker varken vanligt språk eller bilder till för att uttrycka och förmedla kunskap? Vad försöker man fånga genom speciella teckensystem? Typexemplen är musikens notskrift och matematikens formelskrift, men även dansnotation, kemiska formler, kartografi och div. andra notationsformer behandlas i denna bok. (456 sid. Carlssons bokförlag 1991)

Notation är en formell aspekt av det som datorer gör och definierar därmed arten av den kunskap som dessa kan hjälpa oss att hantera, respektive vad slags uppgifter som datorer inte lämpar sig för. Syftet med denna bok - som var resultatet av en mångårig studie, med stöd från Forskningsrådsnämndens kommitté för långsiktsmotiverad forskning - var inte att göra en systematisk inventering, än mindre framlägga någon teori om notation och dess betydelse för kunskapsutveckling, men det finns väsentliga sidor av mänsklig intellektuell strävan som manifesterat sig i fenomenet notation. Det är värt att lyfta fram och föra ett resonemang kring, i form av en jämförande studie. Boken behandlar symbolisk notation inom musik, dans, kartografi, matematik, fysik, kemi, teknologi, arkitektur, färglära, bildkonst och filosofi, samt avslutas med några sammanfattande funderingar om notation som tankeredskap.

Boken belönades 1992 av Kgl. Vetenskapsakademien med Letterstedtska författarpriset. Den är tyvärr slut på förlaget. Trygve Carlsson är emellertid pigg på en ny utgåva - vi får väl se när det kan bli.

Läs inledningskapitlet till boken här! "Vad är notation?"

Se även:

 • P.Sällström: Formal Languages as Artistic Media, in: Art and Technology, IVA-M 319, 1998
 • P.Sällström: How Formalized Systems Facilitate Invention, in: The Creative Process, Swedish Ministry of Education and Science, Stockholm 1993
 • The Possibility of the Impossible. Cybernetics and Human Knowing Vol.1, 49-52 (1992)

TILLBAKA TILL DIVERSE


© Pehr Sällström Denna sida senast reviderad 2014-09-10)