FÄRGERNA OCH SPEKTRUM

 

I ett spektrum presenteras ljus ordnat efter våglängd. Vid den violetta änden finns de korta våglängderna, vid den röda änden de långa. Grovt sett består spektrum av tre färgområden: ett blått, ett grönt och ett rött. Mellan dem finns relativt smala övergångar i turkos, gulgrönt, gult och orange.

Man säger ibland att alla färger finns i spektrum, men det är långt ifrån sant. Det finns oerhört mycket fler färger (eller rättare sagt för ögat särskiljbara optiska stimuli) än så. Varje ljusflöde är en statistisk fördelning av fotoner med olika våglängder - man talar om ljusets "spektralfördelning". Det är denna fördelning, som sådan, som utgör färginformation i det ljusflöde som ögat mottar.

Med programmet SPEKTRAL kan du bekanta dig med sambandet mellan spektralfördelning och färg. En handledning till programmet kan du ladda ner genom att klicka HÄR.

*

Överst på den här sidan finns ett spektrum, men strängt taget kan ett riktigt spektrum inte avbildas vare sig på dataskärm eller fotografiskt. Framför allt kan man inte nå den styrka i kulörerna som ett riktigt spektrum har. Du kan få se ett sådant genom att projicera en smal springa - med hjälp av en diabildsprojektor eller overheadprojektor - och hålla ett prisma, eller ännu hellre ett gitter, framför objektivet. Med gitter blir spektret mer utbrett (på rimligt avstånd till projektionsytan) och dessutom linjärt mot våglängd.

Vill man så väl som möjligt illustrera ett spektrum på dataskärm är det bästa man kan göra att räkna ut färgerna med hjälp av det kolorimetriska systemet CIE, ty det representerar en exakt uppmätning av spektrum så som det registreras av vårt öga, dvs en "standardobservatör". En konstruerad återgivning av spektrum, så gott det går i RGB-systemet, kan se ut så här:

Rekonstruktionen är gjord i 150 steg över våglängdsintervallet 400-700nm. Gråskalan visar den perceptuella ljusheten (luminansen) över spektrum. (Bilden är sparad som JPEG-fil, för att gå kvickt att ladda ner, men är likväl rätt stor, för att ha tillräcklig precision. Undvik att använda ett nedladdningsprogram som komprimerar den ytterligare, för då blir den förvrängd!) Vill du veta närmare om hur denna illustration av spektrum är gjord kan du läsa här.

 

TILLBAKA