Utställningar


Färgexperiment / Experiment Colour

Inom ramen för det stora evenemanget See! Colour! i Ytterjärna visades återigen "Den gäckande färgen" (se nedan) utbyggd med ytterligare några skärmar samt ett litet färghus, med tre rum med fönster i gult, rött och blått. Vidare en ikosaeder, helt vit, på piedestal, som fångade upp omgivande färger på sina olika fascetter. Ansvariga för produktionen av denna "Light and Colour in the Open Air" var ULF WAGNER och MARIUS WAHL-GRAN.

Vidare medverkade jag som curator för vandringsutställningen Experiment Farbe, som sommaren 2010 visats i Goetheanum, Dornach. Tillsammans med BENGT AHLIN utarbetade jag de väggplanscher, med svensk och engelsk text, som skulle vägleda genom utställningen, vilken inrymdes i f.d. biblioteket på R.Steinerseminariet. På bottenvåningen inredde vi "Ögats rum", med en presentation av de grundläggande fenomenen efterbilder och simultankontrast. Här ett exempel:

Efterbilden till den vänstra figuren ser ut som den högra -- och vice versa! Polariteten ljus/mörker och dess representation som vitt /svart var ett ledtema genom utställningen. Polariteten visar sig bl.a. i  uppkomsten av komplementära par av bilder och   existensen av komplementfärger.

Jag kompletterade den "klassiska" delen av utställningen med en specialskriven variant av programmet "Färglära på datorn". Den visades på 5 stationer, med 17 tums bildskärmar. Denna demovariant var gjord så att den skulle vara helt självinstruerande, på valfritt engelska eller svenska. Programmet beskrivs närmare här.

Den omfattande katalogen till  "Experiment Colour" kan beställas från Kulturforum, Järna (ISBN 978-91-86066-58-7)


Det föränderliga landskapet

Det föränderliga landskapet visades ffg på galleri Karneval, Albrunna, Södra Öland, under Konstnatten 1 oktober 2004 och dagarna närmast därefter.

Projektionen var 265 x 185 cm på fritt hängande duk 1 meter från fondväggen i en stenlada om 4,6 x 8,3 meter. Den gjorde sig bäst betraktad på sådant avstånd att pixelstrukturen inte syns, dvs mer än 5 meter. (Upplösningen var XGA dvs 1024x768)

Stora krav ställs på data-projektorns kvalitet eftersom det helst skall vara helt homogena färgfält. Färgvariationen sker i så små steg och så långsamt att den inte märks som sådan, utan endast därigenom att bildens utseende med tiden förändras. Jämför solskuggans vandring som inte syns som rörelse!

Bilden upplevdes av många som inbjudande till en stunds kontemplation.

Om den bakomliggande konstnärliga intentionen: Projekt Landskap


MOVIKEN ART 2003

Konstutställningen i Movikens 100 år gamla masung kom att betecknas som "årets konsthändelse". Utställningen pågick 28 juni - 24 september. Cirka 2500 personer besökte den och klättrade omkring i den märkliga byggnaden. Det var sjätte året i rad för evenemanget. En recensent konstaterade att "Det är mixen som gör Moviken Art". Medverkande konstnärer var:

Åsa Andersson, Jacob Dahlgren, My Ekman, Nina Ericson, Nils-Olof Hedenskog, Katarina Jönsson, Lars Nyberg, Pehr Sällström och Staffan Thelin.

För egen del medverkade jag med datorstyrd färg&ljus-installation kallad "SLUMPEN FRIGÖR FÄRGEN"

En bild bestående av 32 vertikala band med sakta skiftande färger, projicerades bakifrån mot en duk (Rosco Twin White) uppspänd på en fristående träram, i formatet 260 x 180 cm. Varje band blev då 8 cm brett.

Det hela kunde betraktas såväl på långt håll, som på mycket nära håll. Ljusnivån i Masungen var genomgående låg, de visade konstverken var alla, vart och ett på sitt speciella sätt, självlysande.


Den gäckande färgen

En friluftsutställning 23 juni - 12 september i Järna, vid dammarna i Rudolf Steinerseminariets trädgård, med överraskande och förbryllande färgfenomen i stor skala. Utställningen var producerad av ULF WAGNER tillsammans med BENGT AHLIN och PEHR SÄLLSTRÖM med stöd bl.a. från Södertälje Färghandel.

Utställningen väckte stort intresse hos de många besökarna vid seminariet under sommaren. Man hörde dem förbryllat diskutera hur färgerna kunde förändras så drastiskt bara genom avståndet. Vi siktar på att till nästa sommar bygga ut denna utställning med ytterligare skärmar. Det blir en så helt annan upplevelse än när man ser fenomenen i mindre skala eller som illustrationer i en bok.

Utställningen visades även i samband med "SeeColour!", sommaren 2011, i något utvidgad form.


Inför färgernas verklighet

En pedagogisk utställning om färg, sommaren 1980, arrangerad i tre stora tält, uppställda vid Rudolf Steiner seminariet i Järna. Den producerades av Torger Holtsmark, Fritz Fuchs och Pehr Sällström.

Första tältet innehöll demonstrationer av färglärans naturvetenskapliga sida, ordnade efter de tre huvudkapitlen i Goethes färglära: Fysiologiska färger, Fysiska färger och Kemiska färger -- eller, lite mer lättsamt: Ögats färger, ljusets färger och materiens färger.

Andra tältet innehöll ett antal små rum i olika färger, i vilka man kunde sitta och uppleva färgens inverkan på sinnesstämningen, anknytande till slutkapitlet i Goethes färglära, om "Färgens verkan på sinnet och därav följande seder och bruk kring färg".

Tredje tältet var målarverkstad, där man bl.a. fick stifta bekantskap med det av Fritz Fuchs utvecklade lasyrmåleriet.


UPP! ÅTER TILL FÄRGLÄRA